top of page
This course can no longer be booked.

7 Serc w czakrze Serca

11 i 18 luty, 2 x 2 godziny od godz. 19 pl

  • Ended
  • 120 euros
  • online

Service Description

Zapraszam na spotkanie z twoimi 7 sercami w czakrze Serca czyli na zbadanie poziomu zaburzeń swoich obszarów doświadczania Miłości na Ziemi. To ciekawa lekcja dla Dusz powstałych z energii Źródła czyli właśnie z Miłości. Jak idzie nam przejawianie tej najwyższej duchowej wibracji w relacjach z ludźmi, naturą czy ideami Matrixa na tej planecie? Wszystko jest lekcją więc ważne jest aby zrozumieć ją jak najlepiej. Wiedza oparta na wiedzy jogicznej dotyczących czakr oraz moich własnych doświadczeniach. Plan działania: 1. Omówienie poszczególnych 7 podczakr wraz z ich zaburzeniami typu przyblokowana lub nadaktywność, 2. Zbadanie na dany moment własnego potencjału przepływu energii w nich, wahadłem lub pracą z podświadomością, 3. Techniki harmonizacji, zrozumienia i rozwiązywania danych sytuacji, 4. Medytacja i oddech koherencji Serca, Zapraszam osoby świadomie pracujące ze sobą na kolejne wspaniałe spotkanie ze swoją czakrą Serca w 7 odsłonach. Przyniesie to oprócz wiedzy, głębsze zrozumienie siebie i poprawę swojej wibracji Serca. To ona tak naprawdę uzdrawia. Warsztat intensywny więc proszę przygotować materiały do pisania, wahadło, jeśli ktoś tak pracuje oraz wygodny, luźny strój do prac oddechowych. Z Serca zapraszam 💗


bottom of page