top of page

Polityka prywatności

Wstęp

Bardzo poważnie traktujemy prywatność Twoich danych osobowych i uważamy, że ważne jest, abyś wiedział, jakie rodzaje informacji zbieramy z Witryny i jak traktujemy informacje, które możemy od Ciebie otrzymać.

Korzystając z Witryny i kupując jakiekolwiek produkty za jej pośrednictwem („Produkt(y)”), wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą polityką prywatności w odniesieniu do informacji, które gromadzimy o Tobie („Polityka prywatności”).

Przestrzegamy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. Zwracamy się o zgodę na gromadzenie danych zgodnie z przepisami RODO i zachęcamy do zapoznania się z tą polityką przed wyrażeniem na nią zgody.

Kim jesteśmy?

Anna Kiestrzyn / Ana Wilde

Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych:

Anna Kiestrzyn, email: hello.anawilde@gmail.com

Informacje osobiste

Możemy gromadzić i przechowywać następujące dane osobowe na Twój temat:

Do obsługi zapytania wymagane są określone informacje (w tym imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail).

Consent 

Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres hello.anawilde@gmail.com

 

Okres przechowywania

Dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały pozyskane. Ana Kiestrzyn będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z naszym 10-letnim harmonogramem przechowywania. Ten harmonogram przechowywania jest regulowany przez nasz organ regulacyjny Central Bank of Ireland i przez nasz wewnętrzny system zarządzania.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W dowolnym momencie, gdy jesteśmy w posiadaniu lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, Ty jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu – masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy na Twój temat, składając wniosek o dostęp do podmiotu

 • Prawo do sprostowania – masz prawo do poprawiania danych, które posiadamy na Twój temat, które są niedokładne lub niekompletne.

 • Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie danych, które posiadamy na Twój temat z naszych rejestrów.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – gdy mają zastosowanie określone warunki, aby mieć prawo do ograniczenia przetwarzania.

 • Prawo do przenoszenia – masz prawo do tego, aby dane, które posiadamy na Twój temat, zostały przeniesione do innej organizacji.

 • Prawo do sprzeciwu – masz prawo sprzeciwić się określonym rodzajom przetwarzania, takim jak marketing bezpośredni.

 • Prawo sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania – masz również prawo do poniesienia skutków prawnych zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania.

 • Prawo do kontroli sądowej: w przypadku, gdyAna Kiestrzyn odrzuci Twoją prośbę w ramach praw dostępu, podamy powód. Masz prawo do złożenia skargi zgodnie z punktem 1.6 poniżej.

Możesz złożyć wniosek o dostęp do podmiotu w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres hello.anawilde@gmail.com

Uskarżanie się

W przypadku chęci wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Annę Kiestrzyn lub sposobu rozpatrzenia Pani skargi, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego oraz Anny Kiestrzyn dprzedstawiciel ochrony.

Szczegóły dotyczące każdego z tych kontaktów to:

 

Dane kontaktowe organu nadzorczego 

Rzecznik Ochrony Danych

Plac Fitzwilliama 21

Dublin 2

D02 RD28, Irlandia

E-mail: info@dataprotection.ie

Tel: + 353 57 8684800

 

Dane kontaktowe właściciela RODO 

Anna Kiestrzyn, Bracken Road No 51, Carlisle Offices D18LV48, Dublin, Sandyford, Dublin, Irlandia

 

Dane osobiste

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) dane osobowe są zdefiniowane jako: 
„wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej”.

Wykorzystanie danych osobowych

Naszym głównym celem w gromadzeniu informacji o użytkowniku jest zapewnienie bezpiecznego, płynnego, wydajnego i dostosowanego doświadczenia oraz dostarczenie Produktu(ów), o które prosiłeś. Korzystając z naszej Witryny i podając swoje dane osobowe, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu:

- administrowania Witryną;

- wprowadzać ogólne ulepszenia naszej Witryny i oferowanych przez nas Produktów;

- analizować, w jaki sposób klienci korzystają z Witryny;

-  rozwiązywanie sporów i rozwiązywanie problemów;

- umożliwiać stronom trzecim wykonywanie funkcji technicznych, logistycznych lub innych w naszym imieniu;

- powiadomić Cię o niektórych ofertach i nowych produktach (z zastrzeżeniem Twojego prawa do anulowania subskrypcji lub rezygnacji).

 

Udostępnianie danych osobowych

Ana Wilde/Anna Kiestrzyn zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Obiecujemy zachować poufność wszystkich informacji, które nam udostępniasz. Gromadzimy dane osobowe klientów wyłącznie w celu przetwarzania rozliczeń, realizacji zamówień oraz zapewniania osobistych i dostosowanych do potrzeb zakupów. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym stronom zewnętrznym.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Polityce prywatności, nie ujawnimy żadnych danych osobowych bez Twojej zgody.

Wykorzystanie danych osobowych

Anna Kiestrzyn/Ana Wilde będzie przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) podane przez Ciebie informacje w sposób zgodny z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje informacje były dokładne i aktualne, i nie przechowywać ich dłużej niż to konieczne. Anna Kiestrzyn/Ana Wilde jest zobowiązana do zachowania informacji zgodnie z przepisami prawa, takich jak informacje potrzebne do celów podatkowych i kontrolnych. To, jak długo należy przechowywać określone rodzaje danych osobowych, może również podlegać szczególnym wymogom sektora biznesowego i uzgodnionym praktykom. Dane osobowe mogą być przechowywane poza tymi okresami w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych.

 

Zautomatyzowana kolekcja

Możemy automatycznie gromadzić informacje, takie jak typ przeglądarki internetowej i system operacyjny, z którego korzystasz. Adres protokołu internetowego (IP) komputera, z którego korzystasz, witryna, z której łączysz się z naszą Witryną, oraz witryna, którą odwiedzasz po opuszczeniu Witryny. Używamy tych informacji do zbierania szerokich informacji demograficznych o osobach odwiedzających Witrynę oraz do ulepszania zawartości Witryny, a także do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z Witryną i świadczonymi usługami.

Ciasteczka

Pliki cookie, które ustawiamy

Jeśli utworzysz u nas konto, będziemy używać plików cookie do zarządzania procesem rejestracji i ogólnej administracji. Te pliki cookie są zwykle usuwane po wylogowaniu, jednak w niektórych przypadkach mogą pozostać później, aby zapamiętać preferencje witryny po wylogowaniu.

Używamy plików cookie, gdy jesteś zalogowany, abyśmy pamiętali o tym fakcie. Zapobiega to konieczności logowania się za każdym razem, gdy odwiedzasz nową stronę. Te pliki cookie są zazwyczaj usuwane lub czyszczone po wylogowaniu, aby zapewnić dostęp do zastrzeżonych funkcji i obszarów tylko po zalogowaniu.

Ta strona oferuje usługi subskrypcji biuletynów lub e-maili, a pliki cookie mogą być używane do zapamiętywania, czy jesteś już zarejestrowany i czy wyświetlać określone powiadomienia, które mogą być ważne tylko dla subskrybowanych/niesubskrybowanych użytkowników.

Ta witryna oferuje funkcje handlu elektronicznego lub płatności, a niektóre pliki cookie są niezbędne, aby Twoje zamówienie zostało zapamiętane między stronami, abyśmy mogli je prawidłowo przetworzyć.

Gdy przesyłasz dane za pośrednictwem formularza, takiego jak te znajdujące się na stronach kontaktowych lub formularzach komentarzy, pliki cookie mogą zapamiętywać dane użytkownika na potrzeby przyszłej korespondencji.

Pliki cookie stron trzecich

W niektórych szczególnych przypadkach używamy również plików cookie dostarczanych przez zaufane strony trzecie. Poniższa sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookie innych firm, które możesz napotkać za pośrednictwem tej witryny.

Ta strona korzysta z Google Analytics, które jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w sieci, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i jak możemy poprawić Twoje wrażenia. Te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony w witrynie i odwiedzane strony, dzięki czemu możemy nadal tworzyć interesujące treści.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics, zobaczoficjalna strona Google Analytics.

Używamy HotJar, aby ulepszyć naszą stronę internetową i doświadczenia odwiedzających. Sprawdź Politykę Prywatności HotJar tutaj:https://www.hotjar.com/privacy

Ponieważ sprzedajemy produkty, ważne jest dla nas zrozumienie statystyk dotyczących liczby osób odwiedzających naszą witrynę, które faktycznie dokonują zakupu, i jako takie, tego rodzaju dane będą śledzone przez te pliki cookie. Jest to dla Ciebie ważne, ponieważ oznacza, że możemy dokładnie prognozować biznes, co pozwala nam monitorować koszty naszych reklam i produktów, aby zapewnić najlepszą możliwą cenę.

Na tej stronie używamy również przycisków i/lub wtyczek mediów społecznościowych, które umożliwiają łączenie się z siecią społecznościową na różne sposoby. Aby te działały, serwisy społecznościowe, w tym Facebook, Twitter, Pinterest i Google Plus, będą ustawiać pliki cookie za pośrednictwem naszej witryny, które mogą zostać wykorzystane do ulepszenia Twojego profilu na ich stronie lub przyczynienia się do przechowywania danych do różnych celów określonych w ich odpowiednie polityki prywatności.

Więcej informacji

Mamy nadzieję, że to wyjaśniło Ci sprawę i, jak wspomniano wcześniej, jeśli jest coś, czego nie jesteś pewien, czy potrzebujesz, czy nie, zwykle bezpieczniej jest pozostawić włączoną obsługę plików cookie na wypadek, gdyby wchodziła ona w interakcję z jedną z funkcji, z których korzystasz na naszej stronie. Jeśli jednak nadal szukasz więcej informacji, możesz skontaktować się z nami za pomocą jednej z naszych preferowanych metod kontaktu.

Dane przechowywane przez organizację

Anna Kiestrzyn/Ana Wilde na Twoją prośbę może potwierdzić, jakie informacje o Tobie posiadamy i jak są one przetwarzane. Jeśli Anna Kiestrzyn/Ana Wilde przechowuje Twoje dane osobowe, możesz zażądać następujących informacji:

 • Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych.

 • Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

 • Jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Anny Kiestrzyn/Any Wilde lub osoby trzeciej, informacje o tych interesach.

 • Kategorie gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych.

 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane są/zostaną ujawnione.

 • Jeśli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy, że odbywa się to w sposób bezpieczny. UE zatwierdziła przesyłanie danych osobowych do niektórych krajów, ponieważ spełniają one minimalny standard ochrony danych. W innych przypadkach upewnimy się, że istnieją określone środki w celu zabezpieczenia Twoich danych.

 • Jak długo dane będą przechowywane.

 • Szczegóły dotyczące Twoich praw do poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 • Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Jak wnieść skargę do organu nadzorczego.

 • czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a także czy jesteś zobowiązany do ich podania i jakie mogą być konsekwencje niepodania danych.

 • Źródło danych osobowych, jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie.

 • Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, takie jak profilowanie, oraz wszelkie istotne informacje o zastosowanej logice, a także o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

Jakie dokumenty tożsamości będą potrzebne, aby uzyskać do nich dostęp?

Akceptujemy następujące dokumenty tożsamości, gdy wymagane są informacje na temat Twoich danych osobowych: paszport, dowód osobisty i prawo jazdy.

Linki do i z innych stron internetowych

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki innych stron internetowych, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pomocą linków z naszej Witryny. Zalecamy sprawdzenie polityki każdej odwiedzanej witryny i skontaktowanie się z jej właścicielem lub operatorem, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania.

Ponadto, jeśli łączysz się z tą Witryną z witryny internetowej osoby trzeciej, nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki właścicieli lub operatorów tej witryny internetowej osoby trzeciej i zalecamy zapoznanie się z polityką tej witryny internetowej osoby trzeciej i skontaktowanie się z jej właściciela lub operatora, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych

Chociaż utrzymujemy zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niewłaściwym dostępem, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych do nas lub dostarczanych za pośrednictwem Witryny.

Rezygnacja

W przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów pocztowych, będziesz mieć prawo do anulowania subskrypcji w dowolnym momencie. Aby anulować subskrypcję, wystarczy kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji w dowolnym e-mailu marketingowym, który od nas otrzymujesz.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki w Witrynie. Wszystkie zmienione warunki automatycznie zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu poinformowania się o wszelkich zmianach. Kontynuując korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że akceptujesz w całości obowiązujące wówczas warunki w momencie korzystania z Witryny.

Ostatnia aktualizacja: 16 września 2022 r

bottom of page