top of page

Polityka serwisowa 

Regulamin usług dla firmy Anna Kiestrzyn Holistic Healer Business

 Zakres usług

Anna Kiestrzyn Holistic Healer Business świadczy holistyczne usługi lecznicze, w tym między innymi akupunkturę, aromaterapię i uzdrawianie energią. Oferowane usługi mają na celu promowanie relaksu, zmniejszenie stresu i poprawę ogólnego samopoczucia.

 

Świadczenie usług

Wszystkie usługi świadczone są przez wykwalifikowanego uzdrowiciela holistycznego i prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami postępowania zawodowego. Holistyczny uzdrowiciel oceni historię medyczną klienta i aktualny stan zdrowia, aby upewnić się, że usługi są bezpieczne i odpowiednie.

 

Obowiązki Klienta

Klienci są odpowiedzialni za podanie dokładnych i pełnych informacji o swojej historii medycznej i aktualnym stanie zdrowia. Muszą również ujawnić wszelkie leki, suplementy lub inne terapie, które otrzymują, które mogą wpływać na skuteczność holistycznych usług leczniczych.

    Świadoma zgoda

Klienci będą musieli podpisać formularz świadomej zgody przed otrzymaniem jakichkolwiek holistycznych usług leczniczych. Formularz wyjaśni ryzyko, korzyści i alternatywy dla usług oraz zapewni klientowi możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wszelkich wątpliwości.

 

Poufność

Anna Kiestrzyn Holistic Healer Business szanuje prywatność swoich klientów i zachowa poufność w odniesieniu do wszelkich danych osobowych i medycznych ujawnionych w trakcie świadczenia usług.

 

Zasady płatności i anulowania 

Klienci są zobowiązani do zapłaty za usługi w całości przed lub w momencie wizyty. Rezygnacja dokonana z wyprzedzeniem krótszym niż 24 godziny skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50% opłaty. Niestawienie się na umówioną wizytę bez uprzedzenia skutkuje naliczeniem pełnej opłaty. Rezygnacje dokonane z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni nie będą miały zastosowania do żadnego zwrotu.

   

Reklamacje i spory

Wszelkie reklamacje lub spory dotyczące usług świadczonych przez firmę Anna Kiestrzyn Holistic Healer Business należy kierować na piśmie do właściciela firmy w ciągu 30 dni od daty wykonania usługi. Właściciel firmy dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w sposób terminowy i zadowalający.

   

Obciążenie

Anna Kiestrzyn Holistic Healer Business nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody wynikające ze świadczenia swoich usług, z wyjątkiem przypadków, gdy takie obrażenia, straty lub szkody są wynikiem zaniedbania właściciela firmy.

   

Prawo rządowe

Niniejszy regulamin usług podlega prawu Unii Europejskiej i Republiki Irlandii, a wszelkie spory wynikające z jego interpretacji lub stosowania podlegają jurysdykcji sądów irlandzkich.

Korzystając z usług Anna Kiestrzyn Holistic Healer Business klienci wyrażają zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie usług

bottom of page