top of page

Zasady dotyczące usług cyfrowych i produktów 

Polityka Cyfrowych Produktów i Usług dla Anny Kiestrzyn - Holistycznego Uzdrowiciela

 

Zakres produktów i usług

Anna Kiestrzyn - Holistic Healer dostarcza produkty i usługi cyfrowe, w tym między innymi e-booki, kursy online i seminaria internetowe. Oferowane produkty i usługi mają na celu dostarczanie treści edukacyjnych i informacyjnych związanych z holistycznymi praktykami uzdrawiania.

   

Świadczenie usług

Wszystkie usługi świadczone są przez wykwalifikowanych specjalistów i prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami etyki zawodowej. Anna Kiestrzyn - Holistic Healer będzie współpracować z klientami, aby zapewnić im wysokiej jakości, informacyjne produkty i usługi cyfrowe.

   

Korzystanie z produktu i licencjonowanie

Produkty cyfrowe są licencjonowane dla klientów wyłącznie do użytku osobistego, zgodnie z warunkami określonymi w umowie licencyjnej. Klienci nie mogą modyfikować, reprodukować ani rozpowszechniać produktów bez wyraźnej pisemnej zgody Anny Kiestrzyn - Holistic Healer.

   

Płatność i dostawa

Klienci są zobowiązani do zapłaty za produkty i usługi cyfrowe w całości przed dostawą. Produkty cyfrowe zostaną dostarczone do pobrania lub e-mailem. Usługi będą świadczone zgodnie z ustalonym harmonogramem i kamieniami milowymi.

   

Gwarancja i wsparcie

Anna Kiestrzyn - Holistic Healer gwarantuje, że jej produkty i usługi będą zgodne ze specyfikacjami określonymi w umowie lub ofercie. W przypadku, gdy produkt lub usługa nie spełnia tych specyfikacji, Anna Kiestrzyn - Holistic Healer podejmie współpracę z klientem, aby zaradzić zaistniałej sytuacji. Wsparcie techniczne i konserwacja nie są objęte zakupem produktów cyfrowych.

   

Własność intelektualna

Anna Kiestrzyn - Holistic Healer zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do swoich produktów i usług cyfrowych, w tym między innymi prawa autorskie, patenty i znaki towarowe. Klienci nie mogą wykorzystywać własności intelektualnej Anna Kiestrzyn - Holistic Healer bez wyraźnej pisemnej zgody Anny Kiestrzyn - Holistic Healer.

   

Poufność

Anna Kiestrzyn - Holistic Healer szanuje prywatność swoich klientów i zachowuje poufność w odniesieniu do wszystkich zastrzeżonych i poufnych informacji ujawnionych w trakcie swoich produktów i usług.

   

Obciążenie

Anna Kiestrzyn - Holistic Healer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania jej produktów i usług cyfrowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie obrażenia, straty lub szkody są wynikiem zaniedbania ze strony Anna Kiestrzyn - Holistic Healer.

   

Prawo rządowe

Niniejsza polityka dotycząca produktów i usług cyfrowych podlega prawu Unii Europejskiej i Republiki Irlandii, a wszelkie spory wynikające z jej interpretacji lub stosowania podlegają jurysdykcji sądów irlandzkich.

Korzystając z cyfrowych produktów i usług firmy Anna Kiestrzyn - Holistic Healer, klienci wyrażają zgodę na warunki określone w niniejszej polityce.

bottom of page